Projekt Ustawy Ograniczającej Handel w Niedziele

28 kwietnia 2016 r., o godzinie 12:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie, rozpoczęło się posiedzenie dotyczące utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ograniczającej Handel w Niedziele. Zainteresowanych oraz chętnych do współpracy zapraszamy do zapoznania się oraz pobrania projektu Ustawy ograniczającej handel w niedzielę.
DO POBRANIA: Projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

Niedziela dobrem publicznym -chrońmy ją ustawowo

Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" wspólnie z Parlamentarnym Zespołem na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz organizacjami pracodawców z branży handlowej zorganizowały 8 marca w sali kolumnowej Sejmu Konferencję pod hasłem: "Zmiany w polskim handlu". Konferencję otworzyli, witając zebranych poseł Adam Abramowicz i przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" Alfred Bujara. W konferencji wzięło udział 350 osób w tym przedstawiciele pracodawców, pracownicy marketów oraz parlamentarzyści.

WOLNA NIEDZIELA DLA RODZIN

Po ostatniej wizycie w Watykanie, Prezydent RP oznajmił, że Papież Franciszek w trakcie rozmowy poprosił go o wsparcie rodzin w Polsce. Podkreślał, jak ważna jest rola rodziny i prosił, żeby władza zwracała szczególną uwagę na opiekę nad rodzinami. Ta petycja jest apelem ze strony rodzin o ulepszenie prawa w Polsce, które będzie sprzyjało temu, aby rodzice mieli więcej czasu dla swoich dzieci.

Stopniowo ograniczać handel w niedzielę

21 marca Sejm odrzucił obywatelski i poselski projekt ustawy ustanawiający niedzielę dniem wolnym od pracy w handlu. To zła wiadomość dla pracowników tej branży. - Projekt obywatelski podpisało ponad 120 tys. osób. Z kolei projekt poselski przygotowali parlamentarzyści z czterech klubów parlamentarnych. To pokazuje, że przekrój grup społecznych i środowisk popierających ideę wolnej niedzieli jest bardzo szeroki. Można tylko ubolewać, że Sejm odrzucił oba te projekty już w pierwszym czytaniu. Liczyliśmy na to, że trafią one do komisji, gdzie uda się wypracować kompromisowe rozwiązanie.

Wolna niedziela w UE. Konferencja w Brukseli

W Parlamencie Europejskim w Brukseli zakończyła się konferencja poświęcona promowaniu idei wolnej niedzieli w Unii Europejskiej. Organizatorem spotkania było Europejskie Przymierze Wolnej Niedzieli oraz zwi?zki zawodowe i inne organizacje społeczne. W ramach konferencji miały miejsce trzy bloki dyskusyjne:Praca przyzwoita i wolne niedziele w czasach kryzysu,Równoważenie życia rodzinnego i prywatnego z pracą - ku szczęśliwemu i zdrowemu życiu,Jak wolna niedziela umożliwia uczestnictwo obywatelskie i zaangażowanie ochotnicze (wolontariat). Zwrócono też uwagę na koszty społeczne i ekonomiczne wynikające z pracy w niedzielę,tj. choroby takie jak:depresja,neuroza,choroby psychiczne,alergie. Koszty leczenia tych chorób ponosi społeczeństwo,zyski zaś trafiają wyłącznie do korporacji. W trakcie spotkania Europejskie Przymierze Wolnej Niedzieli przedstawiło prezentację swojej kampanii zatytułowanej "Wolna niedziela i przyzwoita praca w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r."

Oddajcie nam wolne niedziele - konferencja w Sejmie o zakazie handlu

25.10. Warszawa (PAP) - Oddajcie nam wolne niedziele - pod takim hasłem odbyła się w Sejmie konferencja zwolenników wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Podkreślano, że świętowanie niedzieli to element wolności religijnej; apelowano do posłów o poparcie projektu w tej sprawie.

Zaproszenie na Konferencję

Uprzejmie zapraszamy na konferencję "Wolna Niedziela" organizowaną z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich wspólnie z Akcją Katolicką w Polsce, NSZZ "Solidarność" -Sekcj? Pracowników Handlu, Ruchem Światło - Życie oraz Legnickim Społecznym Ruchem Świętowania Niedzieli , która odbędzie się w dniu 25 października 2013 r. (piątek) o godz. 12.00 w Sejmie R.P. sala 118/bud. C.

Niezmienny postulat Związku

Zakaz handlu w niedzielę to od wielu lat twardy i niezmienny postulat "Solidarności". Prowadzilimy w tym temacie wiele kampanii i akcji,pokazując jak destrukcyjne skutki dla życia rodzinnego wiążą się z niedzielnym handlowaniem. Cieszę się,że ta prawda w końcu dotarła do posłów,choć zdaję sobie sprawę,że od projektu do stanowionego prawa droga daleka.

Sympozjum Piekarskie 2013

W dniach 24-25 maja 2013 r. odbędzie się XXI Społeczne Sympozjum Piekarskie, które tradycyjnie poprzedza stanową pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości społecznej w Piekarach Śląskich. Sympozjum poświęcone jest tematowi ?"Świętowanie niedzieli, jako kwestia społeczno-etyczna". Sympozjum odbywa się w ramach Metropolitalnego |Święta Rodziny.

Niedziela wspólnym dobrem

Niedziela wspólnym dobrem - to temat konferencji, którą zorganizowano na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Chcemy pokazać niedzielę z różnych punktów widzenia. Nie tylko od strony podstaw teologicznych ale także z punktu widzenia ekonomicznego - mówił ks. dr Tomasz Wielebski z Wydziału Teologicznego UKSW,jeden z organizatorów konferencji. Nad kwestią pracy w niedzielę dyskutowali eksperci, w tym reprezentanci Solidarności i przedstawiciele Kościoła.

Dlaczego tygodniowy odpoczynek od pracy powinien przypadać w niedzielę.

Nowelizacja dyrektywy o czasie pracy.

EUROPEJSKI DZIEŃ WOLNEJ NIEDZIELI W POLSCE

4 marca związkowcy z handlowej Solidarności rozdali 20 tys. ulotek promujących idee ustanowienia niedzieli dniem wolnym od pracy w handlu. Akcja została przeprowadzona przed centrami handlowymi m.in w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Rzeszowie, Lubinie, Głogowie i Gdańsku.

Prawo do odpoczynku w niedzielę

4 marca przed marketami w największych miastach Polski związkowcy z handlowej Solidarności będ? rozdawać ulotki promujące ideę ustawowego ustanowienia niedzieli dniem wolnym od pracy. Podobne akcje zostaną zorganizowane w tym dniu w całej Europie.

Start Europejskiego Przymierza na rzecz Niedzieli.

Przedstawiciele 65 organizacji z całej Europy podpisali w Brukseli deklaracje założycielską Europejskiego Przymierza na rzecz Niedzieli. Jednym z sygnatariuszy dokumentu był przewodniczący Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfred Bujara. Polskich pracodawców reprezentował Pan Dyrektor Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu.

P O R O Z U M I E N I E - "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli".

"Niedziela jest dobrem publicznym i wartością kulturową. Oczywiście jest świętem chrześcijańskim. Jednak w kręgu kultury zachodniej jest jednocześnie instytucją, której znaczenia społecznego i kulturowego trudno przecenić. Wolna od pracy niedziela bywa niekiedy określana najstarszym przykazaniem socjalnym świata". Te słowa pani profesor Anieli Dylus najpełniej pokazują, jak wielką wartością dla każdego człowieka i każdej kultury, powinna być niedziela wolna od pracy zarobkowej. Wprowadzenie wolnej niedzieli, nie tylko w handlu, wymaga oczywiście odpowiednich uregulowań ustawowych jednak zmiana mentalności i podejścia Polaków do tego dnia, znacznie ułatwi zmiany prawne. Poniżej wymienione organizacje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne postanawiają podpisać porozumienie o współpracy pod nazwą "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli". Porozumienie "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli" ma charakter ponadpartyjny, i określa następujące cele i działania.

Nowelizacja dyrektywy o czasie pracy.

Propozycja dodania nowego punktu uzasadnienia preambuły
Punkt 6a
Mając na uwadze fakt, że prawdopodobieństwo choroby jest wyższe w instytucjach, które pracują w niedziele; mając na uwadze fakt, że zdrowie pracowników zależy między innymi od możliwości pogodzenia życia zawodowego z życiem prywatnym, do inicjowania i podtrzymywania więzów społecznych oraz zaspokajania potrzeb duchowych; mając na uwadze fakt, że niedziela jako tradycyjny tygodniowy dzień odpoczynku przyczynia się do osiągnięcia tych celów bardziej niż jakikolwiek inny dzień tygdnia;
W artykule 5 powinno sie dodać drugi paragraf:
Minimalny okres odpoczynku, o którym mowa w paragrafie pierwszym powinin z reguły obejmować niedzielę.

Deklaracja przyjęta na Drugiej Konferencji Przymierza na rzecz wolnej niedzieli Berlin, 3 czerwca 2008

Wolna od pracy niedzielna jest zagrożona. Z roku na rok rośnie liczna osób pracujących w niedziele. Coraz częściej spotykana praca w soboty, wieczory i noce stanowi oznakę "ekonomizacji społeczeństwa", które posiada coraz mniej pewnego czasu, które może przeznaczyć na aktywności społeczne oraz czasu dla siebie. Tendencja ta występuje wielu krajach europejskich.

AUSTRIA - informacja dotycząca powołania "Przymierza na rzecz wolnej niedzieli" w Polsce

Bereits in mehreren Ländern wird heuer erstmals am 3. März der "Internationale Tag des Freien Sonntags" begangen. 2006 hatten Mitglieder der deutschen "Allianz für den freien Sonntag" herausgefunden, dass am 3. 3. 321 der gesetzliche Schutz des freien Sonntags seinen Anfang genommen hatte und in einer öffentlichen Aktion auf dieses denkwürdige Datum aufmerksam gemacht.

"Przymierze na rzecz wolnej niedzieli".

1 lutego 2008 roku z inicjatywy Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" odbyła się konferencja "Wygrajmy Niedziele", podczas której 21 przedstawicieli organizacji pozarz?dowych, stowarzyszeń pracodawców, związków zawodowych oraz autorytety ze świata nauki i polityki podpisali porozumienie o współpracy pod nazwą "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli".

Wygrajmy niedziele

1 lutego w Warszawie podczas Konferencji "Wygrajmy niedziele" organizacje pozarządowe, stowarzyszenia pracodawców, przedstawicieli zwiśzków zawodowych oraz autorytetów ze świata nauki i polityki sygnują porozumienia o współpracy pod nazwą "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli"

Warszawa: podpisano "Przymierze na rzecz wolnej niedziel"

Podczas konferencji "Wygrajmy niedziele" zostało podpisane porozumienie "Przymierze na rzecz wolnej niedzieli" sygnowane przez 21 przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń pracodawców, związków zawodowych oraz autorytety ze świata nauki i polityki. Konferencja zorganizowana w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyła się 1 lutego.

3 marca - Międzynarodowy Dzień Wolnej Niedzieli

W kilku krajach 3 marca będzie obchodzony po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Wolnej Niedzieli. Niemieccy i austriaccy członowe "Sojuszu na rzecz wolnej niedzieli" odnaleźli w 2006 roku świadectwa, że 3 marca 321 po raz pierwszy świętowano niedzielę jako dzień wolny pod pracy i rozpoczęli akcję propagowania tej daty.

Warto ?więtować

Ilu z nas ma w szafie ubrania "tylko na niedzielę"? W ilu domach są jeszcze niedzielne obrusy i świąteczne zastawy? Kto w sobotę piecze ciasta i przyrządza desery na następny dzień? A może s? to już tylko miłe wspomnienia z dzieciństwa. Niedziela nie jest luksusem, na który pracujemy sześć dni w tygodniu, ani karą, którą trzeba odbyć. Dla katolików to dzień Pański, poświęcony przede wszystkim Bogu, ale też sobie i bliźnim.

"Błogosławieni niech będą ci, którzy nie idą na zakupy"

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski abp Józef Michalik, który przewodniczył uroczystościom Bożego Ciała w Przemyślu, poparł w wygłoszonej homilii protest pracowników dużych magazynów handlowych, otwartych w niedziele i święta.

Niedziela będzie dla nas?

Jeszcze do niedawna w my?l zasady "Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek" dyrekcje hipermarketów na poważnie myślały o wybudowaniu kaplic w swoich centrach handlowych. Miało to uciszyć coraz bardziej natarczywych przeciwników niedzielnego handlu. Stało się jednak inaczej. Od kilku dni w pierwszym polskim mie?cie obowiązuje formalne ograniczenie handlu w niedzielę i ?więta. Teraz w ślady Radomia zamierzają pójść samorządy większości polskich miast.

Pliki do pobrania